Hiển thị

Thông báo Tuyển dụng nhân sự tháng 4/2020

Với chiến lược phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường trong năm 2020, Nam Thái Food có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự như sau.

Xem thêm

Tuyển dụng nhân sự 2020

Tuyển dụng 1 GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG + 5 NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC MIỀN BẮC

Xem thêm